Mintajelentések 180 fokos értékesítés felmérésről

Vezetők, humánerőforrás szakemberek, döntéshozók számára

A részletes információk megtekintéséhez, kérem, hogy jelentkezzen be vagy regisztráljon!

1. Egyéni jelentés - Personal report

A jelentés összefoglalja a felmérés eredményeit és bemutatja, hogyan értékelte az értékesítő önmaga tevékenységét és összehasonlítja valamennyi készségcsoportban adott válaszait az értékesítési vezető értékelésével. Az adott pontszámok skálákon és grafikonokon is láthatók.

2. Egyéni akcióterv - Individual action plan

Az akcióterv segíti az értékesítőt fejlődésének egyes lépéseinek megtervezésében, értékesítői tevékenységének fejlesztésében, és ezáltal növelheti értékesítői sikereit, eredményeit. Az akcióterv reális célokat állít, napi tevékenységekhez köthető tevékenységeket tartalmaz, amelyek kapcsolódnak a saját és az értékesítési vezető által azonosított prioritásokhoz.

3. Vezetői összefoglaló - Management summary

A vezető láthatja a saját és az értékesítő által adott értékelések átlagpontszámait mind a 7 fő kompetencia esetében. Az összefoglaló kiemeli a vezető számára azokat az eltérően értékelt tevékenységeket/készségeket, amelyeket a fejlesztés érdekében érdemes átbeszélnie az értékesítővel.

4. Jelentés a vezetés részére - Management report

Ez a jelentés összefoglalja a vezető és az értékesítő által kitöltött felmérés eredményét. Az alany értékelését különböző skálákon és grafikonokon láthatja a vezető a hét kulcstevékenység csoportra lebontva.

5. Javaslatok a vezetés részére - Coaching report

Ezt a vezető számára kidolgozott fejlesztési akciótervet érdemes úgy kezelni, mint bármely más értékesítési projektet vagy értékesítési tervet. Reális, pontos, az aktuális értékesítési prioritásokhoz kapcsolódó lépésekből áll, melyeket az értékesítő mindennapi munkája során meg tud valósítani.

6. Vezetői áttekintés az értékesítőkről - Sales team report

Szervezeti, illetetve csoportos kompetenciafejlesztés, teljesítménymenedzsment esetén készül. Összegzést ad az egyének kompetenciáiról. Jól áttekinthető módon, grafikusan ábrázolja a kritikus kompetencia területeket és fejlesztési, illetve vezetési stratégiát ajánl a kitűzött célok eléréséhez.

 180 fokos értékesítés felmérés Elmélet Módszer
 Mintajelentések Eredmény Haszon
   
 Ajánlatok díjazással Egyedi ajánlatkérés Próbateszt igénylés

 

Scroll to Top