Mintajelentések kompetencia felmérésről

Vezetők, humánerőforrás szakemberek, döntéshozók számára

A részletes információk megtekintéséhez, kérem, hogy jelentkezzen be vagy regisztráljon!

1. Egyéni szöveges jelentés - Individual Profile

Az egyéni gondolkodásmód, viselkedési stílus és a munkával kapcsolatos érdeklődési területek leírását tartalmazza.

2. Egyéni grafikus jelentés - Individual Graph

Az egyéni gondolkodásmód, viselkedési stílus és a munkával kapcsolatos érdeklődési területek grafikus összefoglalását tartalmazza.

3. Munkaköri profil - teljesítménymodell - Performance Model Analysis

Tartalmazza a húsz munkaköri kompetencia leírását, valamint az adott munkakörnek megfelelő munkaerő felvételéhez, teljesítményértékeléshez és fejlesztéséhez szükséges részletes információkat. 

4. Rövid rátermettségmutató - Comparison Summary

Több jelöltből történő kiválasztás esetén készül. Tartalmazza a jelöltek egyéni profilját, valamint az adott munkakörrel való illeszkedés mértékének összehasonlítását. Javaslatot ad a kiválasztáshoz.

5. Kiválasztási jelentés - Interview Guide - Total Person

Egyéni munkaerő kiválasztás esetén készül. A korábban elkészített munkaköri profilhoz viszonyítja az egyéni profilt és kiemeli az eltéréseket. Megmutatja az egyéni és a munkaköri profil összevetésének alapján az illeszkedését, amely alapján a felelős vezetők döntéseket hozhatnak kiválasztási és kompetenciafejlesztési kérdésekben.

6. Coaching jelentés - Performance Model Comparison - Coaching guide

Egyéni kompetencia fejlesztés esetén készül. A kiemelt témákban a fejlesztéshez és vezetői támogatáshoz módszertani ajánlásokat és gyakorlati útmutatót tartalmaz. Tartalmazza az egyéni profilok leírását, valamint útmutatót ad a gondolkodásmód, viselkedés, érdeklődés eltéréseiből fakadó nehézségek kezelésére.

7. Karriertervezés - Strategic Workforce Planning

Egyéni karriertervezés, pályamódosítás, munkakeresés esetén készül. Tartalmazza az egyéni profil részletes leírását, továbbá a profilhoz leginkább illeszkedő munkakörök áttekintését.

8. Jelöltek rátermettségi sorrendje - Candidate Matching

Több jelöltből történő kiválasztás esetén készül. Tartalmazza a jelöltek egyéni profilját, valamint az adott munkakörrel való illeszkedés mértékének összehasonlítását. Javaslatot ad a kiválasztáshoz.

9. Útmutató az interjúhoz - Interview Guide - Challenge Areas

Egyéni munkaerő kiválasztás, illetve kompetencia fejlesztés esetén készül. Az egyéni profil és a munkaköri profil közötti eltéréseknek megfelelően feltáró kérdéseket tartalmaz.

10. Vezetői összefoglaló - 10. Summary Graph

A munkaköri profil és az egyéni profililleszkedést, illetve azok eltéréseit ábrázolja grafikusan és írja le részletesen. A riport tartalmazza a húsz kiemelt munkaköri kompetencia skála jelentését is.

11. Önismereti visszajelzés - Self-knowledge Analysis

12. Team kompetenciaelemzés - 12. Team Competency Analysis

Szervezeti, illetetve csoportos kompetenciafejlesztés, teljesítménymenedzsment esetén készül. Összegzést ad az egyének kompetenciáiról. Jól áttekinthető módon, grafikusan ábrázolja a kritikus kompetencia területeket és fejlesztési, illetve vezetési stratégiát ajánl a kitűzött célok eléréséhez.


 Kompetencia felmérés Elmélet Módszer
 Mintajelentések Eredmény Haszon
   
 Ajánlatok díjazással Egyedi ajánlatkérés Próbateszt igénylés

 

Scroll to Top